A

Alpski botanični vrt Juliana www.pms-lj.si

Alpski smučarski muzej Elan museum.elanskis.com

Anin dvor www.rogaska-tourism.com/si/2039/Anin_dvor.aspx

Arheološka zbirka Most na Soči www.tol-muzej.si

Arheološki park Rifnik www.turizem-sentjur.com

B

Baragova rojstna hiša www.trebnje.si/144/frederik-baraga

Baza 20 www.dolenjskimuzej.si

Blejski grad www.nms.si

Blejski otok www.nms.si/si/razstave/stalne/11183-Blejski-otok

Bohačev toplar www.muzej-vrbovec.si

C

Cerkljanski muzej www.muzej-idrija-cerkno.si

Č

Čebelarski muzej Radovljica mro.si

Čebelarski muzej Krapje cebelarski-muzej.si/tigeli/sl/cebelarski-muzej

Čevljarski muzej Turnišče www.kousta-turnisce.si/?stran=23

D

Dežela kozolcev www.dezelakozolcev.si

Dom Cankarjevega bataljona v Dražgošah www.loski-muzej.si/drazgose—dom-cankarjevega-bataljona

Domačija pisatelja Cirila Kosmača www.tol-muzej.si

Domačija pisatelja Franceta Bevka www.muzej-idrija-cerkno.si

Domačija pisatelja Miška Kranjca www.velika-polana.si/objava/59999

Dvorec Strmol Rogatec www.rogatec.si/kaj-videti/kulturne-znamenitosti/dvorec-strmol

E

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva www.ekomuzej-hmelj.si

Etnološka Zbirka Koper www.pokrajinskimuzejkoper.si

Etnološka zbirka Šmid www.turizem-sentjur.com

F

Finžgarjeva rojstna hiša visitzirovnica.si/finzgarjeva-rojstna-hisa-v-doslovcah

Fotografski atelje Josipa Pelikana www.muzej-nz-ce.si

Fotografski muzej Maribor mnom.si

Frančiškov jašek www.muzej-idrija-cerkno.si

G

Geološko – paleontološki zasebni muzej Pangea www.pangea-muzej.si

Grad Khiselstein www.gorenjski-muzej.si

Grad Ormož pmpo.si

Grad Podsreda www.kozjanski-park.si

Grad Rajhenburg www.gradrajhenburg.si

Grad Snežnik www.nms.si

Grad Turjak www.trubarjevi-kraji.si

Grad Velika Nedelja pmpo.si

Grad Zaprice www.muzej-kamnik-on.net

Gregorčičeva rojstna hiša www.tol-muzej.si

Grilova domačija www.muzej-velenje.si

H

Hiša Mineralov www.muzej-velenje.si

Hiša ustanovnega kongresa KPS www.zasavskimuzejtrbovlje.si

I

Informacijsko središče TNP Dom Trenta www.tnp.si/sl/obiscite

J

Jadrnica Galeb www.pomorskimuzej.si

Jakčev dom www.dolenjskimuzej.si

Jezerski hram TGC jezerski-hram.si

K

Kabinet Janeza Puharja www.visitkranj.com/kabinet-janeza-puharja-puhar

Kajžnkova hiša www.gmj.si

Kamšt www.muzej-idrija-cerkno.si

Kasarna https://www.gmj.si

Kavčnikova domačija www.muzej-velenje.si/razstave/kavcnik

Kosova graščina www.gmj.si

Kostnica www.gorenjski-muzej.si

Kovaški muzej v Kropi mro.si/

Kulturni dom Franca Bernika Domžale www.kd-domzale.si

Kulturni Dom Krško www.kd-krsko.si

Kulturni Dom Predgrad www.pmk-kocevje.si

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij noordungcenter.si

Kurnikova hiša www.trziski-muzej.si

L

Liznjekova domačija www.gmj.si

Ljubljanski grad www.ljubljanskigrad.si

Lutkovni muzej lutkovnimuzej.si

Lutkovni muzej Maribor www.lg-mb.si/lutkovni-muzej

M

Menačenkova domačija www.kd-domzale.si/menacenkova-domacija.html

Mestna hiša www.gorenjski-muzej.si

Mestna muzejska zbirka Črnomelj www.muzej-crnomelj.si

Mestni muzej Krško www.mestnimuzejkrsko.si

Mestni muzej Litija www.muzejlitija.si

Mestni muzej Radovljica mro.si

Moja Ljubljanica / Ljubljanica River Exhibition www.mojaljubljanica.si

Muzej 100 frankolovskih žrtev www.destinacija-rogla.si/muzejske-zbirke-in-spominske-sobe

Muzej Banke Slovenije www.bsi.si/o-nas/muzej-banke-slovenije

Muzej Bloški smučar www.bloke.si/muzejska-razstava.html

Muzej Cerkniškega jezera jezerski-hram.si/

Muzej Baroka www.s-je.sik.si

Muzej Dravograd www.kpm.si

Muzej Hrastnik krc-hrastnik.si

Muzej iluzij muzejiluzij.si

Muzej južne železnice Šentjur www.turizem-sentjur.com/Muzeji-in-galerija/Muzej-juzne-zeleznice

Muzej Laško lasko.info/muzej-lasko

Muzej Lendava www.gml.si

Muzej Lipicanca – Lipikum www.lipica.org

Muzej Ljutomer www.knjiznica-ljutomer.si

Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka www.muzejslakpavcek.si

Muzej medicine www.mf.uni-lj.si/izm/predstavitev

Muzej Marjana Miklavca www.visitkras.info/muzej-marjana-miklavca

Muzej mineralov Remšnik www.kpm.si/razstave/muzej-mineralov-remsnik/

Muzej Motociklov Grom www.muzej-motociklov.com/

Muzej na prostem pri Šentjerneju www.skansen.si/historium2/domov.html

Muzej najstarejše trte na svetu oldestvinemuseum.si

Muzej norosti muzejnorosti.eu

Muzej podvodnih dejavnosti Piran www.muzejpodvodnihdejavnosti.si

Muzej pošte in telekomunikacij www.tms.si

Muzej Radlje ob Dravi www.kpm.si

Muzej Ralo, Cuber www.pannon-pleasure.eu/si/skupine-17/muzej-ralo-cuber.html

Muzej Ravne na Koroškem www.kpm.si

Muzej Ribnica www.muzej-ribnica.si

Muzej slovenskih filmskih igralcev www.muzejdivaca.si

Muzej solinarstva www.kpss.si

Muzej školjk in polžev Piran www.svet-skoljk.si

Muzej Špital www.pomurski-muzej.si

Muzej talcev v Begunjah mro.si

Muzej Tomaža Godca www.gorenjski-muzej.si

Muzej usnjarstva na Slovenskem www.muzej-usnjarstva.si

Muzej zakladi Rifnika www.turizem-sentjur.com

Muzej Železniki www.jzr.si

Muzej Žiri muzej-ziri.si

Muzejska depandansa www.gml.si

Muzejska hiša Kongerija www.belokranjski-muzej.si

Muzejska zbirka Ajdovščina www.goriskimuzej.si

Muzejska zbirka Grad Dobrova www.goriskimuzej.si

Muzejska zbirka Kolodvor www.goriskimuzej.si

Muzejska zbirka Loka pri Žusmu www.turizem-sentjur.com

Muzejska zbirka Miren www.goriskimuzej.si

Muzejska zbirka Prem www.pokrajinskimuzejkoper.si

Muzejska zbirka Vila Bartolomei www.goriskimuzej.si

O

Oplenova hiša www.gorenjski-muzej.si

Orfejev spomenik www.pmpo.si

P

Park vojaške zgodovine www.parkvojaskezgodovine.si

Partizanska bolnica Franja www.muzej-idrija-cerkno.si

Partizanska tiskarna Slovenija www.muzej-idrija-cerkno.si

Pavčkov dom www.muzejslakpavcek.si

Paviljon za prezentacijo arheologije www.celje.si/sl/kartica/turisticno-informacijski-center-tic

Pivovarski muzej www.union-experience.si

Planšarski muzej www.gorenjski-muzej.si

Plečnikova hiša www.mgml.si

Plinarniški muzej www.energetika-lj.si/o-druzbi/zgodovina/plinarniski-muzej

Podzemlje Pece – Turistični rudnik in muzej www.podzemljepece.com

Potočka zijalka www.pokmuz-ce.si/sl/razstave/zunanje-razstave/potocka-zijalka-na-olsevi

Povodnov muzej, Mestni stolp www.pmpo.si

Predjamski grad www.postojnska-jama.eu/sl/predjamski-grad

Prešernova hiša www.gorenjski-muzej.si

Ptujski grad pmpo.si

R

Puhov muzej janez-puh.si/sl/muzej/

R

Računalniški muzej www.racunalniski-muzej.si/

Razstava o Potočki zijalki v Solčavi www.first-logarska.si

Rojstna hiša Rudolfa Maistra www.muzej-kamnik-on.net

Rudarska hiša www.muzej-idrija-cerkno.si

Rudarsko stanovanje www.zasavskimuzejtrbovlje.si

S

Sadnikarjev muzej www2.arnes.si/~ljsikka3/sadnikar

Schwentnerjeva hiša, Muzejska zbirka Vransko www.zkts-vransko.si

Sinagoga www.sinagogamaribor.si

Sinagoga Lendava sinagoga-lendava.si

Slovenska geodetska zbirka www.bogensperk.si

Slamnikarski muzej www.kd-domzale.si/slamnikarski-muzej.html

Slovenski smučarski muzej www.trziski-muzej.si/trziski-muzej-pollakova-kajza

Slovenski planinski muzej www.planinskimuzej.si

Splavarski muzej www.kpm.si/razstave/splavarski-muzej

Spominska hiša Alojza Gradnika www.goriskimuzej.si

Spominska hiša Otona Župančiča Vinica www.belokranjski-muzej.si

Spominska soba Ivana Cankarja mgml.si/sl/mestni-muzej/razstave/265/spominska-soba-pisatelja-ivana-cankarja

Spominska soba Levstika in Stritarja www.trubarjevi-kraji.si

Spominska soba na Graški gori www.muzej-velenje.si

Spominska soba v Topolščici www.muzej-velenje.si

Stari pisker www.muzej-nz-ce.si

Stari zapori www.pmpo.si

T

Taborišče Ljubelj – podružnica taborišča Mauthausen www.trziski-muzej.si

Tartinijeva hiša www.pomorskimuzej.si

Tonina hiša v Sv. Petru www.pomorskimuzej.si

Trubarjeva domačija www.trubarjeva-domacija.si

U

Ulični muzej Izola www.pomorskimuzej.si

V

Virtualni muzej www.ljubljanskigrad.si

Vojaški muzej Tabor www.vojaskimuzejtabor.eu

Vojaški stražarski stolp www.goriskimuzej.si

Vojni muzej Idrija vojni-muzej-idrija.weebly.com

Z

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica www.zavod-ksb.si

Zbirka ladijskega modelarstva www.pomorskimuzej.si

Zgodovina zdravstva v Pomurju www.pomurski-muzej.si