2019: 25 let portala

Po 25 letih je stran Muzeji in galerije v Sloveniji

(http://www2.arnes.si/~ljprirodm6/)

prenovljena in preseljena na nov naslov!

Skrbnik:
Mojmir Štangelj
mojmir@pms-lj.si