Bankarium, Muzej bančništva Slovenije

Belokranjski muzej Metlika

Dolenjski muzej Novo mesto

Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava Lavičke

Gorenjski muzej Kranj

Goriški muzej

Gornjesavski muzej Jesenice

Javni zavod za kulturo Litija

Kobariški muzej

Koroški pokrajinski muzej

Kozjanski park

Loški muzej Škofja Loka

Medobčinski muzej Kamnik

Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko

Mestni muzej Ljubljana

Mestni muzej Mengeš

Muzej krščanstva na Slovenskem

Muzej na prostem Rogatec

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Muzej novejše zgodovine Celje

Muzej novejše zgodovine Slovenije

Muzej premogovništva Slovenije

Muzej Ribnica

Muzej slovenske policije

Muzej športa

Muzej Velenje

Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Muzej Železniki

Muzeji radovljiške občine

Narodni muzej Slovenije

Notranjski muzej Postojna

Podzemlje Pece – turistični rudnik in muzej

Pokrajinski muzej Celje

Pokrajinski muzej Kočevje

Pokrajinski muzej Koper

Pokrajinski muzej Maribor

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož

Pomorski muzej/Museo del mare Sergej Mašera

Pomurski muzej Murska Sobota

Posavski muzej Brežice

Prirodoslovni muzej Slovenije

Slovenska kinoteka

Slovenski etnografski muzej

Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča

Slovenski gledališki muzej

Slovenski šolski muzej

Splošna knjižnica Ljutomer – OE Muzej

Tehniški muzej Slovenije

Tolminski muzej

Tržiški muzej

Vojaški muzej Slovenske vojske

Zasavski muzej Trbovlje

Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU

Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani

Železniški muzej Slovenskih železnic


Ostali muzeji