Prešernova 20, p.p. 290, SI – 1001 Ljubljana, Slovenija
T: (01) 241 09 40
F: (01) 241 09 53
E-pošta: uprava@pms-lj.si
www.pms-lj.si

Dislocirana enota:
Alpski botanični vrt Juliana
Trenta